Fordeling av oppgavene om bord i Melges 24

Rormann:

 • Ror
 • Storseilskjøte
 • Akterstag
 • Løygang

Utførelse:
Det er rormannens jobb å lede båten gjennom regattaen, men det er ikke nok å holde i roret og skyve det at og fram. Rormannen må være god til å kommunisere hva som kreves av mannskap for å oppnå det man kan med roret. Åpen og ærlig dialog er en måte å få dette til på. Mange kan holde i roret, men få kan gjøre det på en slik måte at man aktiverer mannskapet i prosessen med å styre båten.

Fokketrimmer:

 • Fokkeskjøter
 • Nytt spinnaker skjøte på lensen
 • Baugspydet ved spinnaker settet
 • Akterstaget i viktige øyeblikk når rormannen er opptatt

Utførelse:
Mange foretrekke å plassere taktikkeren som fokketrimmer da det er i nærheten av rormannen. På den måten kan de kommunisere raskt seg i mellom. Dette medlemmet av laget må utvikle en følelse for båtens behov for fart og høyde slik at trimmeren kan vurdere situasjonen eller å være et steg foran rormannen mht. forståelsen av når båten bør akkselerere, fin-trimmes eller ta høyde ute på regattabanen.

Spinnakertrimmer:

 • Uthal
 • Cunningham
 • Kick
 • Baugspydet på nedtak
 • Hjelpe spinnakeren ut på heisingen
 • Pakke spinnakeren ned i posen ned nedtak
 • Fall og tackline på nedtak
 • Hjelpe med å time bølger og vind
 • Holde øye med hvordan man organiseres om bord i båten

Utførelse:
Denne rollen krever ikke en helt fast handlingssekvens når det gjelder baugspydet, men bør følge ekstra godt med på organiseringen om bord i båten og en god metode for å oppnå høyt nivå på utførelse gang etter gang. Denne personen må forstå boathandling fra rormannens perspektiv for å hjelpe og skifte gir og forutsett at ting kan henge seg opp under for eksempel merkerundinger.

Båtens karakteristikk:

Lett vekter med stort seilareal, unike seilvinkler.

Lett vekter:

 • Denne type båter foretrekker å plane.
 • Utsatt for rask akselerasjon og deakselerasjon.
 • Øker stabiliteten med høyere fart
 • Krever annen tanke gang for å forstå kraftoverføringene
 • Rulleslag og –jibber brukes, men pga skrogsidene er så rette skal man kun rette båten opp igjen ved utgangen av slaget eller jibben. Dette lager en vifte som re akselererer båten.
 • Krever mer aktiv jobbing med mannskapsvekt frem og tilbake under ulike forhold Flytt vekten bak i mye vind for å fremme planing ved og:
  • Bruke mer av den flate delen av skroget
  • Sørge for at roret er i vannet slik at det streker minst mulig
  • Få baugen ut av vannet slik at rormannen har bedre kontroll over båten.
 • Beveg vekten framover i lite vind hjelper prestasjonen ved å:
  • Sørge for lengst mulig vannlinje, noe som gir større fart i forhold der det ikke går an å plane.
  • Holder baugen i vannet, noe som øker rormannens mulighet til å føle båten, noe som igjen gir bedre mulighet til å velge når man skal falle av.

Asymmetrisk spinnaker:

 • Asymmetrisk spinnaker gir regattaseiling på et høyt nivå lettere.
 • Det balanserer de planende egenskapene til skroget med å løfte opp baugen samtidig som en drar båten fremover.
 • Denne type seil gir båten ganske mye mer seilareal enn vanlig spinnaker ville gjøre.

Unike seilvinkler:
Det å seile Melges 24 kjennetegnes ved motsatt like vinkler på både kryss og lens. Det betyr at når vinden øker kan båten seile høyre på kryss, mens man kan seile desto lavere på lensen (apparent vind kommer lengre bak)

Vinklene gir distinkte ”dødts-soner” og en lift effekt ved kryssmerke gir stor fokus på lagets evne til å vurdere og bestemme seg for de tidspunktene man kan bryte vekk fra mengden.

Slag teknikker:

Rormann:

Prosedyre

1. Styrer båten
2. Trimmer løygangen i lett til medium vind
3. Trimmer storseilet for å kontrollere akselerasjonen
4. Jobber med vektplassering sammen med mannskapet.

Kommentar til utførelse:
Rormannen må rotere rorforlengeren bakover på Melges 24 siden det er så liten plass der rormannen sitter. Det kan være vanskelig for de som er vant til å seile vanlige kjølbåter der det som regel alltid er plass.

Fokketrimmer:

Prosedyre

1. Snur seg inn i båten før man begynner slaget
2. Tar fokkeskjøtet ut av cleaten og har lazy sheat med andre hånden
3. I det båten vender og vinden slår inn i seilet, slipper man skjøtet
4. Trim det nye skjøte mens man krysser over til den nye lo-siden
5. Cleat det nye skjøt i en grovtrim posisjon
6. Hopp på rekken og ri ned båten maksimalt
7. Fin trim fokken når båten har kommet seg opp i fart igjen

Kommentarer til utførelse:
Trimmeren nå ha en god følelse for båtfarten og forstå endringer i følelsen når man skifter gir mellom akselerasjon, fin trim og høyde gir. Dette er viktig for å gi rormannen mulighet til å fokusere på selve styringen.

Spinnakertrimmer:

Prosedyre

1. Fokuser på å balansere båten
2. Følg med feltet når fokketrimmeren er opptatt
3. Roter bakover inn i båten ettersom båten vender
4. Bevege seg raskt opp til den nye lo siden

Kommentarer til utførelse:
Her vi spinnakertrimmeren være ansvarlig for at det kontinuerlig kommer informasjon til taktikkeren. Han kan hjelpe med å holde øye med nøkkelfaktorer for taktikkeren.

Baugmann:

Prosedyre

1. Roterer bakover inn i båten
2. Følger etter spinnaker trimmeren over til den nye lo-siden.

Kommentarer til utførelse:
Baugmannen er i en viktig posisjon for å oppdage problemer inni båten og et slag kan være det eneste tidspunktet han kan komme inn fra rekka rask for å fikse et eventuelt problem. Hans oppmerksomhet mht. å holde orden på tauene kan man unngå katastrofer ved merkerundinger.

Spinnakersett:

Målsetninger i det stor bildet:

 • Holde seilet ut av vannet
 • Sørge for at seilet ikke setter seg fast mellom storseilet og salingen
 • Unngå timeglass

Prosessen generelt:

1. Fall av ved kryssmerket mot off-set merke
2. Prefeede spinnaker tacken, sette tackline på merket plass
3. Heise spinnaker ved off-set merket
4. Trekke frem baugspydet
5. Rull inn fokken
6. Trim spinnaker
7. Trim mannskapsvekten

Rormann:

Prosedyre

1. Slipp ned løygangen eller slipp ut storseilskjøtet for å falle av rundt merke
2. Sett fast løygangen på begge sider
3. Sørg for at storseil skjøtet ikke er cleatet
4. Slipp ut storseilet samtidig som man falle av for å heise
5. Slipp akterstaget

Fokketrimmer:

Prosedyre

1. Kom ned fra rekken ved kryssmerke for å slakke fokkeskjøtet.
2. Vurder taktisk disposisjon (jibbe eller ikke ved off-set) for siste gang
3. Trekk ut baugspydet ved heising
4. Trimmer spinnakeren med en gang
5. Gir spinnaker skjøtet til trimmeren
6. Ser etter taktiske muligheter

Spinnakertrimmer:

Prosedyre

1. Forblir på rekken mens de andre jobber inni båten
2. Prefeeder tackline før off-set merke
3. Heiser spinnaker
4. Rydder i tauene
5. Overtar skjøtet for fintrimming

Kommentarer til utførelse:
Spinnaker trimmeren har hardt arbeid med å holde båten flat, mens de andre kommer ned av rekka. Så alt som kan gjøres med han på rekken er bra.

Baugmann:

Prosedyre

1. Hopper inn i båten for å klargjør spinnakeren
2. Åpner luken
3. Hjelpe spinnakeren ut av posen
4. Gir spinnakertrimmeren fallet på rekken
5. Leder seilet opp under selve heisingen
6. Ruller inn fokken

Jibbeteknikker:

Målsetninger i det store bildet:
Det er et mål å ha båten gående så rask som mulig til en hver tid gjennom hele jibben. For å gjør dette rett må man velge den rette bølgen eller den rette råsen til å gjøre det i.

Rormann:

Prøver å finne følelsen for å gjenta de man gjorde på andre halsen.

Prosedyre

1. Faller av
2. Griper storen og drar den over samtidig som båten går over vindøyet
3. Beveger seg fra den ene til den andre siden
4. Bytter hender
5. Finner den god følelsen på motsatt hals

Kommentar til utførelse:
Rormannen må hele tiden følge med trimernes tempo gjennom jibben. Rormannen skal presse trimerene litt. Ganske ofte er det at rormannen ikke følger med på hva trimerne gjør som fører til en dårlig jibb.

Fokketrimmer:

Prosedyre

1. Trimmer det nye skjøtet i jibben
2. Gir det nye skjøte til spinnaker trimmeren
3. Justere seg til den nye taktiske situasjonen.

Spinnakertrimmer:

Prosedyre

1. Slipper ut det gamle skjøte med fokus på hvordan skjøtehjørnet roterer
2. Beveger seg til den nye lo-siden
3. Tar over det nye skjøtet for fin trim på den nye halsen.

Kommentar til utførelse:
Spinnaker trimmeren må jobbe hardt for å holde hodet oppe for og følge rotasjonen gjennom jibben.

Baugmann:

Baugmannen kan innta flere forskjellig roller ettersom hvilke forhold man skal jibbe under.

Lett vind:
Overtrim skjøtet i le for å hjelpe med rotasjonen i jibben

Medium vind:
Sørge for at skjøtet glir fritt rundt båten for å hjelpe til med rotasjonen i jibben. Baugmannen hjelper til med korrekt vektplassering og kommuniserer om andre båter og vind.

Mye vind:
Trimmer det nye skjøtet for å hjelpe trimmeren som flytter vekten bakover i båten.

Kommentar til utførelse:
Baugmannen kan være nødt til å gjøre alle disse tre tingene på en legg må han ha evne til å se hvor behovet til en hver tid er, ved eten å holde balansen i båten med å flytte vekten bakover i båten eller overtrimme skjøtet for å fremme rotasjonen eller å sørge for at skjøtet glir fritt. Denne jobben gir laget en fordel ved å ha mulighet til og skifte gir i jibber og i løpet av en legg. De aller fleste lagene bruker baugmannens bevegelser som utgangspunkt for vektbalanse i båten.

Spinnaker nedtak:

Tre forskjellige typer nedtak:

1. Le-nedtak
Brukes når man kommer inn til lemerke på styrbordshalser.
2. Lo-nedtak
Brukes når man kommer inn til lemerke på barbordhalser
3. Meksikansk-nedtak
Nedtket begynner som le-nedtak, men inkluderer en jibb som sørger for at seilet kommer inn i cockpiten.

Alle merkerundinger kan deles opp i to faser:

 • Klargjøring av hvor spinnakeren kommer ned
 • Rundingen hvor den faktiske rundingen utføres

Grundige forberedelser er viktig for at nedtaket og selve rundingen skal være god.

Generell utførelse (le-nedtak)

1. Rull ut fokken
2. Fall av nok slik at laget kan kontrollere spinnakeren
3. Overtrim spinnakeren
4. Slipp tackline
5. Samle inn spinnakeren
6. Slipp fallet ned (kontroller hvis nødvendig)
7. Trekk inn spydet
8. Styr opp og rundt merke
9. Trim først inn storseilet så fokken

Rormannen:

Prosedyre

1. Gi beskjed om overlapp til båter rundt deg
2. Fall av for å beholde kontrollen
3. Jobb med å beholde farten
4. Rund merke ved å trimme inn storseilet

Kommentarer på et litt finere nivå:
Begynn å tenk og utførelsen tidlig. Generelt kan man si at man tenker på rundingen på den siste tredje delen av kryssen. Da legger man planene for hvordan man skal oppnå best mulig runding.

Fokketrimmer:

Le- og meksikansk-nedtak:

1. Ta spinnakerskjøtet
2. Skjøt inn spinnakeren slik at mannskapet for tak i seilet
3. Ta fokkeskjøtet og trim den aktivt i rundingen

Lo-nedtak:

1. Lar baugmannen rulle ut fokken og setter skjøtet i cleaten
2. Sette akterstaget
3. Trim spinnaker til lo
4. Ta i mot fokkeskjøtet for å trimme i rundingen

Spinnakertrimmer:

Prosedyre

1. Gir spinnakerskjøtet til fokketrimmeren
2. Samle spinnakeren inn i cockpiten
3. Komme seg på rekken

Kommentarer til teknikk:
Spinnaker trimmeren må følge nøye med på underliket på spinnakeren slik at den er på dekk. Den skal være lett å samle inn i båten. Hold den ut av vannet!

Baugmann:

Prosedyre

1. Sett fallet i kroken under bommen
2. Ta furlingline ut av cleaten
3. Grov trim fokken til et bestemt merke
4. Løs opp tackline
5. Løs opp fallet
6. Trekk inn spydet
7. Pakk seilet ned i bagen for siste gang
8. Legg over lokket på bagen
9. Komme seg på rekken for å ri på kryssen

Kommentarer til teknikk:
Baugmannen må følge ekstra godt med på at han bruker samme teknikk hver gang. Grunnen til dette er at han vil være uten syn under spinnaker en del av tiden