Trim

Skifting av gir på kryss

'Skift gir for å få bedre fart på kryssen': Det å skifte gir i en seilbåt kan sammenlignes med det å skifte gir på en bil. Skifter man ikke gir på bilen går den heller dårlig. Det er derimot normalt å skifte gir nå man kjører opp en bakke eller at man stopper osv. Når man seiler kan man også bruke de fire girene vi har på bilen. Når man kjører bil og skifter gir så endrer man forholdet mellom kraft og fart i bilens motor. I båten gjør vi det samme med å justere trimmen på skroget og seilene.

Likheten mellom seiling og bilkjøring atskiller seg på to områder og som gjør seiling mye mer utfordrende:

  1. Grunnen for å skifte gir i en bil er fordi man må stoppe, starte, snu, akselerere inn på en motorvei, kjøre opp bakker osv. Man kjører også lange strekk uten å skifte gir i det hele tatt. I en regatta derimot forandrer forholdene seg kontinuerlig. Du har råser, stille partier, lifter, header,dårlig vind, bølger, slag, rundinger osv. Veldig sjelden kan man trimme en båt og la den være i samme gir uten å endre noe. For å gå fort må en konstant endre trimmen på båten og seilene.
  2. I en bil er du alltid i en av de fire girene; 1, 2, 3 eller 4. Det eneste en trenger å gjøre for å skifte til de enkelte girene er å trykke in clutchen og sette den i det nye giret. I seiling er ikke dette så enkelt. Vi kan snakke om de fire girene i en seilbåt, men vi bruker mange flere settinger (gir) for å dekke hele spekteret av forhold vi seiler under. For å skifte gir ombor i en seilbåt må man ofte også gjøre flere justeringer for å skifte gir.

Når vi snakker om gir skifte i en seilbåt, mener vi vanligvis det å endre på seil- og båttrim for å passe med de forandringene som er i vind- og bølgeforhold. F.eks. si at vi seiler inn i mindre vind. Det er da vanlig å slakke storseilskjøte og falle av litt. Når vinden kommer tilbake strammer man storseilet og styre opp litt.

Vanligvis når man tenker på gir skifte ombord i en seilbåt snakker man om ting som kan endres ganske raskt, enkelt og er ganske kortvarige. Når det kommer ett stille parti så endrer man ikke til mykere spiler i toppen av storseilet eller endre maste loggingen. En kan gjøre disse tingene i begynnelsen av dagen når man skal seile regatta i lett vind, men disse tingen regner man vanligvis ikke når man snakker om å skifte gir.

I seiling er det relativt enkelt å trimme båten slik at den går fort under en type forhold. Så lenge vinden og bølgene forblir konstant er det ikke vanskelig å finne den optimale seil trimmen og de andre variablene for de gitte forholdene.

Problemet er at forholdene nesten aldri er konstante. En kan få båten til å gå fort under en spesiell type forhold, men hvis en da ikke endrer noe når forholdene endrer seg, ja da gå man ikke optimalt under de rådene forholdene. Dette er grunnen til at det å mestre teknikken med å endre gir er så viktig for båtfarten.

Det er tvilsomt at en seiler har vært i det perfekte giret under en hel seilas. De beste seilerne har det rette giret ca. 90% av seilasen. Dette er i kontrast til de aller fleste seilerne som gjerne har båten i det rette giret bare 50% av seilasen, eller mindre.


1. gir

Hvordan bruker en dette giret?

Når man seiler rett frem i veldig lett vind og når det er mer bølger enn vind, hver gang en må akselerere fra veldig lav fart, etter slag, etter start, slå seg gjennom bølger, seiling i dårlig vind.

Hvordan ser dette giret ut?

Slakt storseilskjøte, bom under midten, tvist i stor slik at spilen faller til le, slakt akter -stag, slakt uthal, cunningham av slik at det er rynker i fremre del av storseilet, fokkeskjøte slakt, skjøtepkt fokk frem, slakt forlik på fokk, maks sag i forstaget.

 

Hva gjør lusene?

Press på fokken (fall av nok) slik at lus i lo henger rett ut. Hvis de løfter seg i hele tatt seiler en for høyt. Hvis den i le staller seiler en for lavt.

Vinkel på seilene/båtens helling?

En seiler med en relativ vid vinkel for rask akselerasjon. Fart er viktigere en høyde. Dette er når du vil ha litt krenging mot le.


2. gir

Hvordan bruker en dette giret?

Seiling på flatt vann i lett eller veldig lett vind, medium vind når det er masse bølger, hver gang når du er nær ved full fart, men fremdeles trenger å akselerere, når du trenger å gå i 'fall av giret', neste steget opp fra 1ste og neste ned fra 3dje.

Hvordan ser dette giret ut?

Spilene øverst i storseilet er parallell med bommen, lus i akterkant av stor lever hele tiden, løygangen er dratt over midten slik at bom akkurat når midten, uthalet litt slakket , cunningham litt på eller slakk for å beholde rynker, skjøtepunkt i normal posisjon.

 

Hva gjør lusene?

Lus i lo begynner å løfte seg litt over horisontal posisjon, men en skal aldri se at fokken har innslag i forliket.

Vinkel på seilene/båtens helling?

En seiler i en moderat vinkel for å oppnå både akselerasjon og høyde. I de fleste båter er dette nesten helt flatt.


3. gir

Hvordan bruker en dette giret?

Moderat vind, lett vind med flatt vann, når du har mye power, men ikke over powered, når du trenger høyde, mye vind men mer bølger enn vind.

Hvordan ser dette giret ut?

Storseilskjøte maks inne, toppspile litt til lo, lus i topp lever 50% av tiden, bom i midten kanskje litt til lo, uthal, cunningham, akterstag stramt, stramt fokkeskjøte.

 

Hva gjør lusene?

Lo lus løfter seg ca. 45 grader det meste av tiden. En kan vanligvis se en liten boble langs forliket av fokken.

Vinkel på seilene/båtens helling?

Dette er maks høyde gir så se etter muligheter for å optimere forholdet mellom fart og høyde. Båten skal seiles helt flatt.


4. gir

Hvordan bruker en dette giret?

Mye vind, hver gang en er overpowered og ikke kan ri båten ned igjen, moderat vind med veldig flatt vann

Hvordan ser dette giret ut?

Storseilskjøtet er stramt men slakkes når båten må balanseres, toppspile tvistes til le, akterstaget veldig stramt for å hindre sag i forstaget og bøye masten, maks uthal, cunningham stram ingen rynker og holder dybden fremme, kick for å holde liket nå man slippe storseilskjøte, løygang under midten, stram forlik på fokk.

 

Hva gjør lusene?

Lus i lo står rett opp nesten hele tiden. Det er godt innslag i fremre del av fokken.

Vinkel på seilene/båtens helling?

En vil også seile veldig høyt i dette giret, men må falle av litt for å få power til å seile gjennom bølgene. Seil båten så flatt som overhode mulig.